choroby kręgosłupa

Ortopedia to dziedzina medycyny, która powinna zajmować się diagnostyką oraz terapią chorób i uszkodzeń narządów ruchu. Urazy ortopedyczne są na ogół wynikiem rozmaitych zdarzeń. Oprócz gwałtownych, poważnych uszkodzeń, ortopedzi muszą się zajmować również osobami zapadającymi na różnego rodzaju długotrwałe choroby ortopedyczne, takie jak na przykład Continue Reading